Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontaktdr Joanna Perzyńska

Wydział Ekonomiczny ZUT

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

ul. Janickiego 31, pok. 210

71-270 Szczecine-mail: joanna.perzynska@zut.edu.pl